Hỗ trợ vốn đầu tư một số dự án cấp thiết tỉnh Ninh Thuận

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc hỗ trợ vốn đầu tư thực hiện một số dự án cấp thiết tại tỉnh Ninh Thuận. Cụ thể, về vốn đầu tư do việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư
Hỗ trợ vốn đầu tư một số dự án  cấp thiết tỉnh Ninh Thuận

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc hỗ trợ vốn đầu tư thực hiện một số dự án cấp thiết tại tỉnh Ninh Thuận. Cụ thể, về vốn đầu tư do việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của dự án Hồ Ninh Chữ, dự án Khu nuôi tôm công nghiệp Sơn Hải, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu, trước mắt, UBND tỉnh Ninh Thuận chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện theo quy định. 

IMG

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét việc bổ sung vốn cho các dự án thành phần tuyến đường ven biển tại tỉnh Ninh Thuận

 Ảnh: Nhã Chi

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát đối với các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (hàng năm nhận trợ cấp cân đối từ ngân sách trung ương trên 50%), gặp khó khăn trong việc bố trí phần vốn do tăng tổng mức đầu tư của dự án, đề xuất phương án xử lý chung, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định để hỗ trợ trong kế hoạch đầu tư trung hạn 2016 - 2020, trong đó có các dự án nêu trên của Ninh Thuận.

 

Về việc bổ sung vốn cho các dự án thành phần tuyến đường ven biển (cầu An Đông, đường Mũi Dinh - Cà Ná, đường Vĩnh Hy - Ninh Chữ), trước mắt, UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo giải ngân số vốn đã được giao kế hoạch năm 2015; trường hợp giải ngân hết, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất cho Tỉnh ứng trước kế hoạch năm 2016 để thực hiện. Đồng thời, tỉnh Ninh Thuận chủ động bố trí vốn thuộc trách nhiệm ngân sách địa phương để thực hiện dự án theo đúng quy định.

T.Dung

ngocthanh