Hỗ trợ tỉnh Bình Thuận xây dựng chợ Phú Long

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý hỗ trợ tỉnh Bình Thuận số tiền 21,864 tỷ đồng từ nguồn kinh phí giải phóng mặt bằng của dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua Tỉnh để xây dựng chợ Phú Long mới.
Hỗ trợ tỉnh Bình Thuận xây dựng chợ Phú Long

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý hỗ trợ tỉnh Bình Thuận số tiền 21,864 tỷ đồng từ nguồn kinh phí giải phóng mặt bằng của dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua Tỉnh để xây dựng chợ Phú Long mới. Việc hỗ trợ kinh phí xây dựng chợ Phú Long nhằm thực hiện dự án Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Thuận. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Bình Thuận chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu báo cáo, bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành.

 

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, việc di dời chợ Phú Long đã thực hiện hơn 16 tháng, nhưng đến nay các tiểu thương vẫn đang phải kinh doanh ở khu chợ tạm ngày càng bị hư hỏng, ảnh hưởng đến sinh hoạt, mua bán và gây bức xúc cho người dân, do vậy việc xây dựng chợ mới là rất cấp bách.

 Thủy Dung

ngocthanh