Hỗ trợ thực hiện một số dự án văn hóa quan trọng tại Tây Ninh

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa có văn bản thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Tuấn Anh sau buổi làm việc với UBND tỉnh Tây Ninh về tình hình hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch
Hỗ trợ thực hiện  một số dự án văn hóa quan trọng tại Tây Ninh

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa có văn bản thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Tuấn Anh sau buổi làm việc với UBND tỉnh Tây Ninh về tình hình hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015. 

 

Cụ thể, liên quan đến đề nghị của Tỉnh về việc đầu tư xây dựng các công trình văn hóa, thể thao trên địa bàn, Bộ VHTT&DL ủng hộ chủ trương và đề nghị Tỉnh có quy hoạch các công trình văn hóa theo Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 9/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Quy hoạch và kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa (nhà hát, rạp chiếu phim, nhà triển lãm văn học nghệ thuật) giai đoạn 2012 - 2020”; lập dự án, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư gửi Bộ VHTT&DL có ý kiến về nội dung, quy mô công trình làm căn cứ để cơ quan có thẩm quyền ra Quyết định phê duyệt dự án.

 

Vụ Kế hoạch, Tài chính thuộc Bộ VHTT&DL được giao tổng hợp nhu cầu, phối hợp với Cục Di sản văn hóa đề xuất nguồn kinh phí thanh toán khối lượng xây lắp, hoàn thành công trình Di tích địa đạo Lợi Thuận trong giai đoạn 2015 - 2020.

 

Bộ VHTT&DL ghi nhận đối với đề xuất hỗ trợ kinh phí tu bổ, tôn tạo di tích vùng Tam giác sắt, huyện Trảng Bàng và giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất nguồn vốn trong giai đoạn 2016 - 2020, đồng thời đề nghị Tỉnh cần lưu ý, tính toán hiệu quả phát huy giá trị và quy mô đầu tư.

 

Về dự án Đầu tư hạ tầng phát triển du lịch bền vững Tiểu vùng sông Mê Kông, Bộ đề nghị UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi, triển khai và sử dụng hiện quả vốn đầu tư Dự án. Về việc hỗ trợ kinh phí tu bổ, tôn tạo Di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, đề nghị tỉnh Tây Ninh lập dự án, gửi Bộ xem xét. 

 

Ngoài ra, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cũng đề nghị UBND tỉnh Tây Ninh lập dự toán đối với việc hỗ trợ kinh phí xây dựng Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện thể thao Tỉnh, gửi Bộ VHTT&DL nghiên cứu, xem xét.

 

Trong lĩnh vực du lịch, Bộ đề nghị UBND tỉnh Tây Ninh cân nhắc không thành lập riêng Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen; tỉnh cần nghiên cứu, xem xét việc thành lập một Ban quản lý thống nhất với hai chức năng về bảo vệ di tích và phát triển du lịch trên cơ sở Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa - danh thắng và du lịch Núi Bà Đen; giao Tổng cục Du lịch phối hợp với Cục Di sản văn hóa nghiên cứu, hỗ trợ UBND Tỉnh thực hiện việc thành lập Ban quản lý. 

 

Bộ VHTT&DL đồng ý chủ trương về việc tỉnh Tây Ninh báo cáo Trung ương cho phép bổ sung thực hiện dự án Cáp treo Núi Bà Đen (giai đoạn II) vào quy hoạch phát triển du lịch. Căn cứ các quy định hiện hành và điều kiện thực tế, Bộ VHTT&DL đề nghị tỉnh Tây Ninh cân nhắc về việc xây dựng quy hoạch chi tiết 1/500 khi triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển du lịch Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen. 

BK

ngocthanh