Hỗ trợ thực hiện dự án “Chương trình đào tạo nghề 2011”

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục dự án “Chương trình đào tạo nghề 2011” sử dụng vốn ODA của Chính phủ Đức và chuyển 350.000 Euro vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức
Hỗ trợ thực hiện  dự án “Chương trình đào tạo nghề 2011”

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục dự án “Chương trình đào tạo nghề 2011” sử dụng vốn ODA của Chính phủ Đức và chuyển 350.000 Euro vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức từ dự án “Hỗ trợ kỹ thuật đào tạo bổ sung cho giáo viên 11 trường thụ hưởng dự án Chương trình đào tạo nghề” sang dự án “Chương trình đào tạo nghề 2011”.

 

Dự án nhằm đầu tư cho các trường thụ hưởng để dần trở thành trường nghề chất lượng cao, đóng góp vào mục tiêu chung của “Chương trình Đổi mới đào tạo nghề Việt Nam” là cải thiện nguồn cung về lao động có trình độ kỹ thuật cao được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. 

 

Cơ quan chủ quản Dự án là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Thời gian thực hiện Dự án là 3 năm (2015 - 2018) tại  Trường Cao đẳng nghề Việt - Đức Hà Tĩnh, Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM và Trường Cao đẳng nghề Nha Trang.

 

Dự án được chia thành 4 dự án thành phần với tổng kinh phí thực hiện là 6.880.118 Euro; trong đó, vốn ODA của Chính phủ Đức là 5.000.000 Euro từ nguồn vốn vay ODA, 350.000 Euro từ nguồn vốn ODA không hoàn lại đã được phê duyệt cho dự án “Hỗ trợ kỹ thuật đào tạo bổ sung cho giáo viên 11 trường thụ hưởng dự án Chương trình đào tạo nghề”; vốn đối ứng của phía Việt Nam là 1.530.118 Euro.

TH-CD

ngocthanh