Hỗ trợ phát triển tài chính vi mô

Đó là chủ đề của buổi tọa đàm về chính sách và tư vấn dự kiến được Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức vào ngày 18/9 tới tại TP.HCM.
Hỗ trợ phát triển tài chính vi mô

Đó là chủ đề của buổi tọa đàm về chính sách và tư vấn dự kiến được Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức vào ngày 18/9 tới tại TP.HCM.

 

Buổi tọa đàm này nằm trong khuôn khổ triển khai dự án Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) về Chính sách và tư vấn “Hỗ trợ phát triển tài chính vi mô” do ADB tài trợ và Chính phủ Việt Nam đã giao cho Ngân hàng Nhà nước là đơn vị tiếp nhận Dự án. Chương trình hỗ trợ của ADB có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển ngành tài chính vi mô vững mạnh, có khả năng cung cấp các dịch vụ tài chính chất lượng và phù hợp với người có thu nhập thấp.

 

Theo Ban tổ chức, Tọa đàm sẽ trình bày và giới thiệu về Dự án HTKT, thảo luận về các yếu tố cơ bản và cần thiết để phát triển ngành tài chính vi mô vững mạnh, dự kiến kết quả đạt được và xác định những vấn đề cần được ADB hỗ trợ trong tương lai. Đối tượng chính tham dự Tọa đàm là các cán bộ của các tổ chức tài chính vi mô và các cơ quan quản lý liên quan.

T.T

 

 

ngocthanh