Hỗ trợ hơn 794 tỷ đồng đầu tư phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Nhân Cơ

Thủ tướng Chính phủ đồng ý ngân sách trung ương hỗ trợ tỉnh Đắk Nông 794,088 tỷ đồng để thực hiện dự án Cơ sở hạ tầng kỹ thuật
Hỗ trợ hơn 794 tỷ đồng đầu tư phát triển  hạ tầng Khu công nghiệp Nhân Cơ

Thủ tướng Chính phủ đồng ý ngân sách trung ương hỗ trợ tỉnh Đắk Nông 794,088 tỷ đồng để thực hiện dự án Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ. 

 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổng hợp vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để hỗ trợ tỉnh Đắk Nông theo quy định. UBND tỉnh Đắk Nông chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn được ngân sách hỗ trợ trên đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư của Dự án.

TH-CD

ngocthanh