Hỗ trợ 400 tỷ đồng san lấp mặt bằng Khu công nghiệp Nhân Cơ

Thủ tướng Chính phủ đồng ý ngân sách trung ương hỗ trợ tỉnh Đắk Nông 400 tỷ đồng để thực hiện san lấp mặt bằng tại Khu công nghiệp Nhân Cơ, tỉnh Đắk Nông.
Hỗ trợ 400 tỷ đồng san lấp  mặt bằng Khu công nghiệp Nhân Cơ

Thủ tướng Chính phủ đồng ý ngân sách trung ương hỗ trợ tỉnh Đắk Nông 400 tỷ đồng để thực hiện san lấp mặt bằng tại Khu công nghiệp Nhân Cơ, tỉnh Đắk Nông.

 

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổng hợp vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 để hỗ trợ tỉnh Đắk Nông; trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp vào phương án chung về ứng vốn ngân sách trung ương theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 

Khu công nghiệp Nhân Cơ nằm trong phạm vi địa bàn xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, phục vụ xây dựng các dự án, nhà máy sản xuất những sản phẩm phục vụ cho công tác khai thác bauxit, luyện alumina như: sản xuất bao bì, hóa chất, cơ khí sửa chữa, cơ khí chế tạo, nghiên cứu thử nghiệm giống cây trồng, chế biến nông lâm sản; đồng thời, tạo điều kiện cho các dịch vụ khác phát triển trong khu vực, góp phần tạo công ăn việc làm và là động lực phát triển kinh tế - xã hội của xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông nói riêng, khu vực Tây Nguyên nói chung.

 Thủy Dung

ngocthanh