Hệ thống điện trên huyện đảo Bạch Long Vỹ sẽ do EVN quản lý

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa đồng ý điều chuyển tài sản hệ thống điện trên huyện đảo Bạch Long Vỹ hiện do UBND TP. Hải Phòng quản lý sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN);
Hệ thống điện trên huyện đảo Bạch Long Vỹ sẽ do EVN quản lý

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa đồng ý điều chuyển tài sản hệ thống điện trên huyện đảo Bạch Long Vỹ hiện do UBND TP. Hải Phòng quản lý sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); thực hiện điều chuyển tài sản theo hình thức tăng, giảm vốn nhà nước (không hoàn trả vốn).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương hướng dẫn UBND TP. Hải Phòng và EVN thực hiện việc điều chuyển tài sản trên theo đúng quy định của pháp luật.

Với cơ chế giá bán điện trên đảo áp dụng như giá bán điện trên đất liền hiện nay thì khi nhu cầu điện trên đảo càng cao, hoạt động kinh doanh điện trên huyện đảo càng lỗ, phải bù từ nguồn ngân sách thành phố ngày càng lớn.

Việc EVN tiếp nhận lưới điện và đầu tư bảo đảm cấp điện trên huyện đảo Bạch Long Vỹ sẽ thuận lợi hơn khi EVN có nhiều kinh nghiệm quản lý vận hành lưới điện, đặc biệt là trong điều kiện môi trường khắc nghiệt trên huyện đảo, đồng thời hiện đã có cơ chế cho phép áp dụng hạch toán phần lỗ kinh doanh trên hải đảo vào phương án giá điện chung của EVN.

H.B

ngocthanh