HĐND TP HCM họp bất thường về nhiều chủ trương quan trọng

Kỳ họp diễn ra trong một ngày, bàn về đề án sữa học đường, xây nhà hát giao hưởng 1.500 tỷ ở Thủ Thiêm...
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Ngày 8/10, HĐND TP HCM khóa IX họp bất thường (kỳ họp thứ 10) để xem xét một số tờ trình về triển khai cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM theo Nghị quyết 54 của Quốc hội.

HĐND cũng xem xét chủ trương đầu tư 45 dự án nhóm B sử dụng vốn cân đối ngân sách thành phố với tổng mức đầu tư hơn 8.480 tỷ đồng; chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà hát Giao hưởng, nhạc và vũ kịch với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ.

Các tờ trình về phân cấp thẩm quyền quyết định bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố (theo Nghị định 167/2017 của Chính phủ); việc ban hành quy định về kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của thành phố; đề án chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn cũng được xem xét tại kỳ họp lần này.

 


Vnexpress