Hậu Giang: Nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Quy định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, các doanh nghiệp khi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp
Hậu Giang: Nhiều ưu đãi cho  doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Quy định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, các doanh nghiệp khi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp sẽ được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước; đồng thời, được hỗ trợ thuê đất, thuê mặt nước của hộ gia đình, cá nhân. Doanh nghiệp cũng sẽ được hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường và áp dụng khoa học công nghệ. Các khoản hỗ trợ nêu trên được thực hiện theo dự án đầu tư. Ngân sách trung ương hỗ trợ cho dự án có mức hỗ trợ trên 2 tỷ đồng và ngân sách tỉnh hỗ trợ cho dự án từ 2 tỷ đồng trở xuống.

 

Hậu Giang là một tỉnh nông nghiệp, có nhiều tiềm năng, lợi thế để sản xuất nhiều sản phẩm nông nghiệp. Trong thời gian qua, nhiều lĩnh vực, ngành và sản phẩm nông nghiệp chủ yếu của Tỉnh chưa được đầu tư khai thác có hiệu quả nên chưa tạo được sức thu hút để các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn nâng cao chất lượng, năng suất và giá trị hàng hóa.

V.Huyền

ngocthanh