Hàn Quốc hỗ trợ phát triển quy hoạch đô thị hai bên bờ sông Hồng (Hà Nội)

UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt văn kiện dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Chiến lược phát triển quy hoạch đô thị hai bên bờ sông Hồng tại Hà Nội, đoạn từ cầu Thăng Long đến cầu Long Biên”.
Hàn Quốc hỗ trợ phát triển quy hoạch đô thị hai bên bờ sông Hồng (Hà Nội)

UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt văn kiện dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Chiến lược phát triển quy hoạch đô thị hai bên bờ sông Hồng tại Hà Nội, đoạn từ cầu Thăng Long đến cầu Long Biên”. 

 

Theo đó, Hàn Quốc sẽ hỗ trợ nghiên cứu ý tưởng và lập phương án quy hoạch đô thị, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật đô thị hai bên bờ sông Hồng đoạn từ cầu Thăng Long đến cầu Long Biên. Mục tiêu cụ thể của Dự án là phát triển không gian đô thị với các chức năng sử dụng hỗn hợp, tạo lập không gian cảnh quan tự nhiên, văn hóa, giải trí trong khu vực trung tâm TP. Hà Nội; cải tạo, chỉnh trang, tái thiết khu vực đô thị hiện hữu kết hợp với phát triển đô thị mới, xây dựng hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, tạo lập môi trường sống có chất lượng tốt trong khu vực trung tâm đô thị; thúc đẩy công tác tái thiết, phát triển đô thị hai bên sông Hồng và phát triển đô thị, kinh tế - xã hội chung của TP. Hà Nội.

 

Dự án được thực hiện từ tháng 1/2015 - 7/2015 bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc.

 H.B

 

ngocthanh