Hải Phòng ưu tiên dự án có vốn đầu tư lớn

(BĐT) - Tránh tình trạng đất đưa vào quy hoạch nhưng không sử dụng, hoặc sử dụng sai mục đích, lãng phí tài nguyên đất đai, UBND TP. Hải Phòng đã đưa ra giải pháp ưu tiên giao và cho thuê đất với dự án có vốn đầu tư lớn. 

Đây là một trong những nội dung trong Chỉ thị của UBND TP. Hải Phòng về công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 - 2020. 

Cùng với ưu tiên trên, Hải Phòng cũng kiên quyết không giao, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án không có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của Thành phố và các quận, huyện.      

Hải Đăng