Hải Phòng sẽ chú trọng đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng các trọng điểm du lịch

Hải Phòng vừa đưa ra kế hoạch hành động để phát triển ngành du lịch của địa phương, trong đó phấn đấu đến năm 2020 sẽ có cầu cảng đón tàu du lịch biển quốc tế; xây dựng mới 3 - 5 khách sạn 5 sao; 1 nhà hát quy mô lớn 2.000 - 4.000 ghế tại khu vực trung tâm Thành phố; 2 nhà hát tổng hợp có quy mô 800 - 1.000 ghế tại các khu du lịch Cát Bà, Đồ Sơn để tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch…
Hải Phòng  sẽ chú trọng đầu tư hoàn thiện kết cấu  hạ tầng các  trọng điểm du lịch

Hải Phòng vừa đưa ra kế hoạch hành động để phát triển ngành du lịch của địa phương, trong đó phấn đấu đến năm 2020 sẽ có cầu cảng đón tàu du lịch biển quốc tế; xây dựng mới 3 - 5 khách sạn 5 sao; 1 nhà hát quy mô lớn 2.000 - 4.000 ghế tại khu vực trung tâm Thành phố; 2 nhà hát tổng hợp có quy mô 800 - 1.000 ghế tại các khu du lịch Cát Bà, Đồ Sơn để tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch… 

 

Để đạt được các mục tiêu cụ thể trên, Hải Phòng xác định tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ, giải pháp, bao gồm: nâng cao nhận thức của xã hội về phát triển du lịch; tăng cường sự hỗ trợ của Nhà nước cho phát triển du lịch; tạo điều kiện thuận lợi bảo đảm an ninh, an toàn để thu hút khách và phát triển du lịch; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch; tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch.

 

Đối với giải pháp tăng cường sự hỗ trợ của Nhà nước cho phát triển du lịch, Hải Phòng cho biết sẽ tranh thủ sự hỗ trợ các nguồn lực của Trung ương từ Chương trình hành động quốc gia về du lịch, Chương trình xúc tiến quốc gia… để đầu tư, đẩy mạnh phát triển du lịch Hải Phòng; bảo đảm môi trường thuận lợi, chủ động bố trí ngân sách, quỹ đất và triển khai các giải pháp phát triển du lịch, áp dụng cơ chế đặc thù về đất đai, nguồn vốn đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược để phát triển du lịch phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng địa phương. 

 

Hải Phòng cũng sẽ đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, tạo chuyển biến mạnh trong thu hút đầu tư để phát triển du lịch; đổi mới công tác thẩm định lựa chọn dự án; đa dạng các nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, vốn ngân sách tập trung đầu tư dự án kết cấu hạ tầng quan trọng; chú trọng đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện kết cấu hạ tầng các trọng điểm du lịch; khẩn trương kiểm tra, rà soát lại các dự án đầu tư phát triển du lịch, có giải pháp xử lý các dự án triển khai chậm tiến độ, vi phạm quy hoạch. 

 

Đối với giải pháp về hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch trên địa bàn, Hải Phòng sẽ tập trung rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh theo hướng nâng mức ưu đãi đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh trong các lĩnh vực khách sạn, lữ hành, du lịch sinh thái…; rà soát các quy định về giao đất, thuế sử dụng đất để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi nhằm giảm thuế sử dụng đất và tiền thuê đất đối với các dự án đầu tư cơ sở lưu trú, khu du lịch sử dụng nhiều diện tích cho không gian cảnh quan.

BK

ngocthanh