Hải Phòng huy động nguồn lực thu hút đầu tư phát triển

“Trong thời gian tới, TP. Hải Phòng cần phát huy tiềm năng, lợi thế và thời cơ mới, huy động sử dụng tốt mọi nguồn lực, thu hút đầu tư trong nước và ngoài nước để tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển”.
Hải Phòng huy động nguồn lực thu hút đầu tư phát triển

“Trong thời gian tới, TP. Hải Phòng cần phát huy tiềm năng, lợi thế và thời cơ mới, huy động sử dụng tốt mọi nguồn lực, thu hút đầu tư trong nước và ngoài nước để tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển”. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh như vậy trong buổi làm việc mới đây với lãnh đạo TP. Hải Phòng. Đồng thời, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh, TP. Hải Phòng cần chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và thực hiện tái cơ cấu kinh tế, trong đó xác định các ngành, lĩnh vực có giá trị và giá trị gia tăng cao để tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển. 

Trong 10 tháng đầu năm 2015, tổng sản phẩm địa phương của TP. Hải Phòng tăng 9,52%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,84%; sản lượng hàng hóa qua cảng đạt hơn 56 triệu tấn; đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 688,37 triệu USD. Thành phố đã huy động, sử dụng tốt mọi nguồn lực; đã khởi công, khánh thành nhiều công trình, dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Thành phố. Bên cạnh đó, cải cách hành chính tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trên cơ sở hiện đại hóa nền hành chính công, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. 

TH-CD

ngocthanh