Hai kịch bản cho nền kinh tế trong mấy tháng tới

Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (NCSEIF) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đưa ra hai kịch bản cho nền kinh tế Việt Nam những tháng cuối năm nay và năm 2016 trước những chính sách tài chính
Hai kịch bản cho nền kinh tế  trong mấy tháng tới

Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (NCSEIF) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đưa ra hai kịch bản cho nền kinh tế Việt Nam những tháng cuối năm nay và năm 2016 trước những chính sách tài chính của Trung Quốc và biến động của giá dầu thế giới.

IMG

Việc đồng Nhân dân tệ giảm giá và giá dầu giảm sẽ có tác động nhiều chiều tới nền kinh tế Việt Nam

 Ảnh: Nhã Chi

Theo NCSEIF, việc đồng Nhân dân tệ (CNY) mất giá và giá dầu giảm sẽ có tác động nhiều chiều tới nền kinh tế Việt Nam. Với việc ứng dụng mô hình kinh tế lượng toàn cầu với trường hợp đồng CNY mất giá 3% và giá dầu thế giới giảm xuống mức 40 USD/thùng, NCSEIF đưa ra hai kịch bản cho kinh tế Việt Nam cuối năm 2015 và đầu 2016. 

 

Kịch bản 1: Đồng CNY của Trung Quốc mất giá 3%

Theo NCSEIF, do kinh tế Trung Quốc được cải thiện, đồng thời nhập khẩu của Trung Quốc từ Việt Nam chủ yếu là hàng thô nên tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam nói chung trong quý IV/2015 sẽ tăng 0,08% và tăng thêm 0,1% trong năm 2016 so với kịch bản không có cú sốc; do Việt Nam nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc là nhóm hàng trung gian và tư liệu sản xuất, trong đó, nhóm hàng bán thành phẩm chiếm tỷ trọng lớn nhất nên khi đồng CNY mất giá, nhập khẩu của Việt Nam sẽ tăng lên với mức tăng 0,09% trong quý IV/2015 và tăng 0,11% trong năm 2016 so với kịch bản không có cú sốc, và do đó tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giảm đi 0,006% trong quý IV/2015 và tăng thêm 0,003% trong năm 2016. 

 

Kịch bản 2: Giá dầu trung bình giảm xuống mức 40 USD/thùng

Trường hợp giá dầu giảm xuống mức 40 USD/thùng, do kinh tế của các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn suy giảm nghiêm trọng nên chi tiêu chính phủ và tổng cầu trong nước của các quốc gia này giảm mạnh, kéo theo cầu hàng hóa của các quốc gia này từ các nền kinh tế phát triển giảm khiến cho kinh tế của các nước chịu tác động tiêu cực với các mức độ khác nhau theo mức độ phụ thuộc lẫn nhau. Ví dụ như, nền kinh tế khu vực EU28 hay Eurozone và Nga có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, nên khi kinh tế Nga suy giảm thì kinh tế của các nước EU28 hay Eurozone cũng bị ảnh hưởng tiêu cực theo. Với cú sốc này, tăng trưởng kinh tế thế giới giảm 1,22% trong quý IV/2015 và giảm 0,68% trong năm 2016.

 

Do kinh tế Mỹ và EU28 hay Euronoze giảm nên tăng trưởng kinh tế Việt Nam cũng chịu tác động tiêu cực với mức giảm 0,48% trong quý IV/2015 và giảm 0,04% trong năm 2016.

 Việt Thắng

ngocthanh