Hải Dương: Xây mới cầu Cậy theo hình thức BOT

(BĐT) - Đề xuất Dự án Đầu tư xây dựng cầu Cậy và đường hai đầu cầu đường tỉnh 394 theo hình thức hợp đồng BOT của Công ty CP Kỹ thuật và Xây dựng Thành Đông đã được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Hải Dương, mục tiêu đầu tư của Dự án là thay thế cầu Cậy đã xuống cấp, xây mới cầu Cậy với tải trọng HL.93, tốc độ thiết kế 60 km/h, chiều dài khoảng 109,2 m, chiều rộng cầu 18m. Vị trí xây dựng sát với vị trí cầu Cậy hiện tại, chỉnh tuyến sang bên trái để nắn thẳng tuyến và hạn chế giải phóng mặt bằng. Đồng thời, về quy mô đầu tư, ngoài phần cầu, còn phần đường dẫn hai bên đầu cầu và 1 trạm thu phí sẽ được xây dựng. Đường dẫn hai bên đầu cầu Cậy có chiều dài khoảng 300m theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng. Diện tích sử dụng đất khoảng 1.800 m2, chi phí giải phóng mặt bằng do nhà đầu tư thực hiện.

Tổng mức đầu tư sơ bộ tạm tính trên cơ sở đề xuất của nhà đầu tư và chưa bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng là 180,083 tỷ đồng, từ nguồn vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư và vốn huy động.

Dự kiến nhà đầu tư thanh toán toàn bộ chi phí đầu tư, thực hiện đầu tư, duy tu bảo dưỡng công trình, chi phí hoạt động trong suốt thời gian khai thác Dự án. Thu hồi vốn thông qua thu phí, dự kiến thu phí từ tháng 5/2018, thời hạn thu phí của nhà đầu tư dự kiến 12 năm 3 tháng (sẽ được xác định cụ thể trong bước đàm phám, ký kết hợp đồng dự án). Trạm thu phí dự kiến được đặt trên đường tỉnh 394 tại xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng, cách mố cầu Cậy khoảng 100m.

Theo tiến độ đã được UBND Tỉnh phê duyệt, Dự án thực hiện từ năm 2016 đến 2018, trong đó báo cáo nghiên cứu khả thi hoàn thành trước ngày 15/7/2016, hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư trước ngày 30/11/2016, khởi công xây dựng trong tháng 3/2017, hoàn thành đưa vào khai thác từ tháng 4/2018.

UBND tỉnh Hải Dương đã giao Công ty CP Kỹ thuật và Xây dựng Thành Đông dự thảo thỏa thuận việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi và trình Sở KH&ĐT thẩm tra, thống nhất, báo cáo UBND tỉnh Hải Dương chấp nhận thỏa thuận về việc giao nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Sau khi được UBND tỉnh Hải Dương chấp thuận thỏa thuận lập báo cáo nghiên cứu khả thi, nhà đầu tư phối hợp với Sở GTVT để hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án. Sở GTVT là bên mời thầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án.  

Theo giới thiệu trên website của Công ty CP Kỹ thuật và Xây dựng Thành Đông, nhà thầu xây dựng này đã tham gia thực hiện một số gói thầu thuộc nhiều dự án lớn như Gói thầu EX-5 thuộc Dự án Đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Mở rộng quốc lộ 1A tỉnh Khánh Hòa, Đường giao thông liên tỉnh Hà Nội – Hưng Yên,…

Việt Thắng