Hải Dương sơ tuyển dự án khu dân cư mới ở huyện Thanh Hà

(BĐT) - Công ty CP Sơn Thành (Bên mời thầu) vừa cho biết, từ ngày 14/6 - 18/7/2018, tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng - UBND huyện Thanh Hà sẽ phát hành hồ sơ mời sơ tuyển Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới thôn Đông Phan, xã Tân An, huyện Thanh Hà. 
Hải Dương sơ tuyển dự án khu dân cư mới ở huyện Thanh Hà

Đây là dự án có sử dụng đất và được đấu thầu rộng rãi trong nước để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện.

Nhà đầu tư trúng thầu Dự án sẽ ứng vốn để xây dựng hạ tầng đồng bộ, phát triển quỹ đất khu dân cư mới đáp ứng nhu cầu về đất ở cho nhân dân địa phương và các vùng lân cận, đồng thời tạo vốn từ quỹ đất để đầu tư phát triển hạ tầng...          

Khánh Ngọc