Hải Dương phê duyệt chủ trương đầu tư 3 dự án hơn 185 tỷ đồng

(BĐT) - UBND tỉnh Hải Dương vừa có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 3 dự án trên địa bàn Tỉnh, với tổng vốn đầu tư là 185,763 tỷ đồng.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Thứ nhất là Dự án Trung tâm Dịch vụ ô tô và máy nông nghiệp, với tổng vốn đầu tư là 102,079 tỷ đồng. Nhà đầu tư Dự án là Công ty Cơ giới và Xây dựng Hòa Bình (TNHH). Thời hạn hoạt động của Dự án là đến ngày 9/10/2028.

Thứ hai là Dự án Nhà máy Sản xuất bật lửa gas, với tổng vốn đầu tư là 66,672 tỷ đồng. Nhà đầu tư Dự án là Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Minh Hương. Thời hạn hoạt động của Dự án là đến ngày 11/10/2036. Dự án được triển khai tại xã An Châu, TP. Hải Dương.

Thứ ba là Dự án Cơ sở gia công khung xe đạp, với tổng vốn đầu tư là 17,012 tỷ đồng. Nhà đầu tư Dự án là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Huy Phát HD (Hải Dương). Thời hạn hoạt động của Dự án là đến ngày 8/10/2040.

 

Minh Ngọc