Hải Dương: Đồng ý chủ trương điều chỉnh một số dự án đầu tư trên địa bàn

UBND tỉnh Hải Dương vừa họp và cho ý kiến về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh một số dự án đầu tư trong nước và nước ngoài do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương báo cáo.
Hải Dương: Đồng ý chủ trương điều chỉnh một số dự án đầu tư trên địa bàn

UBND tỉnh Hải Dương vừa họp và cho ý kiến về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh một số dự án đầu tư trong nước và nước ngoài do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương báo cáo. 

 

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển đã nhất trí với việc điều chỉnh mở rộng Cơ sở chế biến nông sản xuất khẩu của Công ty CP Chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Hải Dương tại huyện Thanh Hà để phục vụ việc di chuyển cơ sở sản xuất hiện nay của Công ty tại phường Thạch Khôi, TP. Hải Dương… Bên cạnh đó, ông Nguyễn Mạnh Hiển cũng nhất trí chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất, gia công và lắp ráp các sản phẩm đồ chơi trẻ em của Công ty TNHH GFT và chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư dự án Đầu tư Nhà máy sản xuất khuôn đúc của Công ty Force Unique  Limited (Hồng Kông) trên phần diện tích đất 8.000 m2.  Ông Nguyễn Mạnh Hiển lưu ý, nhà đầu tư cần thực hiện đầy đủ các quy định về đảm bảo môi trường. 

 

Liên quan đến báo cáo chủ trương, phương án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch, dịch vụ và dân cư Hồ Mật Sơn, thị xã Chí Linh, ông Nguyễn Mạnh Hiển đồng ý với nội dung điều chỉnh ranh giới, giảm quy mô khu du lịch, dịch vụ và dân cư Hồ Mật Sơn từ 49,64 ha xuống còn 48,47 ha. Đối với báo cáo Kế hoạch xây dựng cơ bản tu bổ đê điều năm 2016 và Kế hoạch làm thủy lợi Đông Xuân năm 2015 - 2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Nguyễn Mạnh Hiển cơ bản đồng tình với kế hoạch xây dựng tu bổ đê điều năm 2016 và yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát lại các hạng mục công trình, ưu tiên những hạng mục cấp thiết trước.

BK

ngocthanh