Hà Tĩnh xây bảo tàng trên diện tích hơn 14.000 m2

Theo Đề án xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh, Bảo tàng sẽ được xây trên diện tích 14.296m2, gồm 2 không gian. Trong đó, tòa nhà Bảo tàng cao 3 tầng với diện tích mặt sàn xây dựng khoảng 2.500m2
Hà Tĩnh xây bảo tàng trên diện tích hơn 14.000 m2

Theo Đề án xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh, Bảo tàng sẽ được xây trên diện tích 14.296m2, gồm 2 không gian. Trong đó, tòa nhà Bảo tàng cao 3 tầng với diện tích mặt sàn xây dựng khoảng 2.500m2 và không gian ngoài trời rộng khoảng 4.000m2

Bảo tàng sẽ được xây dựng trong 2 năm (2015 - 2016).  Phần thô tòa nhà Bảo tàng, đề cương chi tiết trưng bày, các phương án nội thất trưng bày... sẽ được hoàn thiện và triển khai tiếp trong các năm 2016 và 2017. Đến năm 2018, hoàn thiện nội thất tòa nhà Bảo tàng, các phương án nội thất trưng bày; tổ chức thi công trưng bày, cuối năm 2018 Bảo tàng sẽ được khai trương.

Hà Tĩnh sẽ lập Ban chỉ đạo xây dựng Bảo tàng và giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Hà Tĩnh làm chủ đầu tư Dự án và tham mưu cho Tỉnh ban hành cơ chế, chính sách đặc thù, ưu tiên cho dự án thành phần nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng phù hợp với tình hình thực tế.

 Sở VHTT&DL và Bảo tàng Hà Tĩnh được UBND tỉnh Hà Tĩnh giao tổ chức khảo sát, nghiên cứu một số bảo tàng cùng loại hình trong nước và quốc tế hoạt động ổn định, hiệu quả hoặc mới xây dựng để học tập, áp dụng trong quá trình triển khai Dự án. Kinh phí đầu tư cho Bảo tàng dựa vào nguồn ngân sách về văn hóa do Nhà nước cấp và nguồn kinh phí từ sự hỗ trợ của các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

BK

 

ngocthanh