Hà Tĩnh: Sớm hoàn thành duy tu các tuyến đường bằng nguồn vốn bảo trì đường bộ

Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh với các cơ quan liên quan của Tỉnh trong buổi kiểm tra tiến độ thi công một số dự án giao thông trên địa bàn Tỉnh diễn ra trong tuần qua.
Hà Tĩnh: Sớm hoàn thành duy tu các tuyến đường bằng nguồn vốn bảo trì đường bộ

Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh với các cơ quan liên quan của Tỉnh trong buổi kiểm tra tiến độ thi công một số dự án giao thông trên địa bàn Tỉnh diễn ra trong tuần qua.

 

Trong buổi kiểm tra, ông Nguyễn Hồng Lĩnh đã kiểm tra tuyến huyện lộ 2 qua xã Thạch Đài, một số tuyến nội huyện Thạch Hà và tuyến tỉnh lộ 547 (đường 22/12 cũ) do Ban quản lý dự án giao thông nông thôn Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

 

Tại các tuyến đường này, ông Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu đến hết tháng 10/2015 phải hoàn thành cơ bản các công trình; đặc biệt cần chú trọng đến chất lượng công trình.

 

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh giao Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh trực tiếp kiểm tra tiến độ, chất lượng, vướng mắc tại các dự án do địa phương này làm chủ đầu tư, báo cáo UBND Tỉnh xử lý kịp thời; Sở Tài chính giải ngân nguồn vốn trước ngày 31/12/2015 đối với các dự án duy tu, bảo dưỡng bằng nguồn vốn bảo trì đường bộ.

 BK - ĐT

ngocthanh