Hà Tĩnh: Đẩy nhanh xây dựng đường giao thông nông thôn và kênh mương nội đồng

Để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm khối lượng, đặc biệt là chất lượng và tiến độ làm đường giao thông nông thôn (GTNT) và kiên cố hóa
Hà Tĩnh: Đẩy nhanh xây dựng đường giao thông nông thôn và kênh mương nội đồng

Để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm khối lượng, đặc biệt là chất lượng và tiến độ làm đường giao thông nông thôn (GTNT) và kiên cố hóa kênh mương nội đồng (KMNĐ) năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo mục tiêu đã đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã phải đặt vấn đề bảo đảm chất lượng công trình lên hàng đầu, để từ đó tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại địa phương. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã cần chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch chi tiết, tập trung nguồn lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi, tổ chức thi công đường GTNT và kiên cố hóa KMNĐ…

 

Chủ tịch UBND Tỉnh này cũng yêu cầu, Công ty CP - Tổng công ty Miền Trung cung ứng kịp thời xi măng, bảo đảm số lượng, chất lượng cho các địa phương theo các hợp đồng đã được ký kết, theo kế hoạch các địa phương đã đăng ký; khẩn trương hỗ trợ 40 máy trộn bê tông mà đơn vị đã cam kết hỗ trợ các địa phương.

 

Theo kế hoạch làm đường GTNT và kiên cố hóa KMNĐ theo cơ chế hỗ trợ xi măng đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt vào tháng 2/2015, toàn tỉnh Hà Tĩnh phấn đấu trong năm 2015 xây dựng 748,87 km đường GTNT và 193 km KMNĐ. Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh, tính đến ngày 26/3/2015, một số địa phương mới xây dựng được 4,12 km đường GTNT và 0,95 km KMNĐ. Theo đánh giá, tiến độ triển khai như vậy là rất chậm, đặc biệt là tại các huyện Kỳ Anh, Vũ Quang, Đức Thọ, Hương Khê, TP. Hà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh còn chưa triển khai việc xây dựng.

Bích Khánh

ngocthanh