Hà Nội: Yêu cầu giao ban hàng tuần về tiến độ dự án xây dựng cơ bản

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước Hà Nội, tính đến hết ngày 15/6/2015, nguồn vốn xây dựng cơ bản (XDCB) tập trung ngân sách cấp Thành phố quản lý thực hiện và giải ngân đạt 43,6% kế hoạch, vẫn chưa đạt yêu cầu so với chỉ tiêu
Hà Nội: Yêu cầu giao ban hàng tuần về tiến độ dự án xây dựng cơ bản

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước Hà Nội, tính đến hết ngày 15/6/2015, nguồn vốn xây dựng cơ bản (XDCB) tập trung ngân sách cấp Thành phố quản lý thực hiện và giải ngân đạt 43,6% kế hoạch, vẫn chưa đạt yêu cầu so với chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2015 được UBND TP. Hà Nội giao, nhiều dự án chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư triển khai chậm.

 

Do đó, để tăng cường công tác quản lý đầu tư từ ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo hoàn thành các công trình, dự án đầu tư XDCB, UBND Thành phố yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã… thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương và UBND Thành phố liên quan đến việc phân bổ vốn, phê duyệt, quản lý thực hiện các dự án đầu tư XDCB; có giao ban thường xuyên hàng tuần về công việc, tiến độ dự án XDCB.

 

Đặc biệt đối với các chủ đầu tư, UBND Thành phố yêu cầu tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình đối với tất cả các khâu: chuẩn bị đầu tư, tư vấn thiết kế, hồ sơ kỹ thuật, chất lượng công trình, tiến độ dự án, an toàn lao động; tăng cường kiểm soát, rà soát năng lực của các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn; thay thế kịp thời các nhà thầu, các đơn vị tư vấn không đủ năng lực, không bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình.

 

Cùng với đó, UBND Thành phố yêu cầu các chủ đầu tư tích cực phối hợp với các UBND quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành liên quan tháo gỡ những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), bố trí nhà tái định cư, áp dụng các biện pháp linh hoạt để giải quyết vướng mắc; tăng cường tuyên truyền, vận động các trường hợp cố tình chây ì, chậm trễ trong công tác GPMB.

Trần Kiên

 

ngocthanh