Hà Nội tiếp tục cơ cấu lại đầu tư công theo hướng tập trung, hiệu quả hơn

Cục Thống kê Hà Nội vừa công bố Báo cáo tình tình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015. Theo Báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2015, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn TP. Hà Nội ước đạt 136.956 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó vốn nhà nước trên địa bàn tăng 1,4%; vốn ngoài nhà nước tăng 15,4%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm 0,9% so với cùng kỳ.
Hà Nội tiếp tục cơ cấu lại đầu tư công theo hướng tập trung, hiệu quả hơn

Cục Thống kê Hà Nội vừa công bố Báo cáo tình tình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015. Theo Báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2015, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn TP. Hà Nội ước đạt 136.956 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó vốn nhà nước trên địa bàn tăng 1,4%; vốn ngoài nhà nước tăng 15,4%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm 0,9% so với cùng kỳ. 

IMG

Trong 6 tháng đầu năm 2015, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn TP. Hà Nội ước đạt 136.956 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2014

 Ảnh: LTT

Chia theo khoản mục đầu tư, vốn đầu tư xây dựng cơ bản chiếm tỷ trọng 32,2%, tăng 26% so cùng kỳ năm 2014; vốn đầu tư mua sắm tài sản cố định dùng cho sản xuất chiếm tỷ trọng 23,6%, tăng 3,4%; vốn đầu tư sửa chữa lớn, nâng cấp tài sản chiếm tỷ trọng 3,1%, tăng 5,8%; vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động chiếm tỷ trọng 38,8%, tăng 4,9%; vốn đầu tư khác chiếm tỷ trọng 2,3%, tăng 1,3%.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, TP. Hà Nội thu hút được 501 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), bằng 86% so với cùng kỳ năm 2014. Một số dự án đang đẩy nhanh thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư như: Tổ hợp Metropolis Hà Nội (222,4 triệu USD), Công ty TNHH Lotte Coralis (tăng 30 triệu USD), Bách hóa tổng hợp và siêu thị Aeon-Long Biên (15 triệu USD), Siêu thị Lotte (tăng 14 triệu USD). Đặc biệt, công tác giải ngân vốn FDI đã có nhiều cải thiện, đạt 460 triệu USD trong 6 tháng đầu năm 2015.

Để đảm bảo đầu tư công hiệu quả, thời gian qua, Thành phố đã cơ cấu lại đầu tư công theo hướng bố trí vốn tập trung, khắc phục cơ bản tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản và công tác quản lý đầu tư từ ngân sách nhà nước được tăng cường, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện đạt yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng và tiến độ đề ra. 

 

Cuối tháng 5/2015, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công. Chỉ thị yêu cầu, giám đốc các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; lãnh đạo các tổng công ty, công ty nhà nước và các chủ đầu tư có sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn khẩn trương triển khai thực hiện, tăng cường trách nhiệm, kiểm soát chặt chẽ công tác lập, trình, thẩm định, phê duyệt mới, phê duyệt điều chỉnh và triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định, đảm bảo đầu tư tập trung, hiệu quả và chấn chỉnh công tác quản lý để đảm bảo không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư công. 

 

Tính đến nay, nhìn chung, các chủ đầu tư, ban quản lý, đơn vị thi công các công trình trọng điểm của Thành phố đều thực hiện đúng tiến độ yêu cầu. Trong 6 tháng đầu năm 2015, Thành phố đã thực hiện được trên 50% kế hoạch năm và đều có nhu cầu bổ sung thêm vốn trong năm 2015 phục vụ công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện thi công. Đặc biệt, công tác giải ngân kế hoạch vốn 6 tháng đầu năm nay được đánh giá kịp thời, bám sát tiến độ thi công.

T.H

 

 

ngocthanh