Hà Nội: Thúc tiến độ dự án xây dựng Khu công viên và hồ điều hòa tại Cầu Giấy

Dự án xây dựng Khu công viên và hồ điều hòa tại lô đất ký hiệu CV1 thuộc Quy hoạch chi tiết 1/500 phần còn lại Khu đô thị mới Cầu Giấy được đầu tư theo hình thức PPP (hợp đồng BT) đang triển khai quá chậm. Theo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, nguyên nhân chậm trễ là do nhà đầu tư chưa tích cực, chủ động đề xuất dự án; các sở, ngành của Thành phố chưa quan tâm, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Dự án.
Hà Nội: Thúc tiến độ dự án xây dựng Khu công viên  và hồ điều hòa tại Cầu Giấy

Dự án xây dựng Khu công viên và hồ điều hòa tại lô đất ký hiệu CV1 thuộc Quy hoạch chi tiết 1/500 phần còn lại Khu đô thị mới Cầu Giấy được đầu tư theo hình thức PPP (hợp đồng BT) đang triển khai quá chậm. Theo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, nguyên nhân chậm trễ là do nhà đầu tư chưa tích cực, chủ động đề xuất dự án; các sở, ngành của Thành phố chưa quan tâm, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Dự án.

 

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, ông Nguyễn Thế Thảo giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, nhà đầu tư và các sở, ngành liên quan rà soát về nội dung, thành phần, quy mô các hạng mục đầu tư trong Khu công viên; xác định rõ hạng mục nào đầu tư theo hợp đồng BT, hạng mục nào đầu tư từ ngân sách hoặc huy động xã hội hóa; cho phép điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch của dự án đối ứng và xác định giá trị tiền sử dụng đất tại dự án đối ứng theo chỉ tiêu quy hoạch điều chỉnh để đảm bảo cân đối đủ nguồn vốn cho Dự án; Sở KH&ĐT khẩn trương tổng hợp, hoàn chỉnh, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 20/8/2015.

 

Liên quan đến nhà đầu tư, ông Nguyễn Thế Thảo giao Sở Xây dựng chỉ đạo nhà đầu tư khẩn trương lập thiết kế kỹ thuật tổng dự toán; các sở, ngành liên quan sớm xem xét, thẩm định, tham gia ý kiến, trình phê duyệt Dự án theo quy định. Bên cạnh đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương xem xét việc điều chỉnh quy hoạch dự án đối ứng, trên cơ sở đó Sở Tài nguyên và Môi trường xác định giá trị tiền sử dụng đất theo quy hoạch được điều chỉnh làm cơ sở để Sở Xây dựng ký kết hợp đồng Dự án với nhà đầu tư.

 

Ông Nguyễn Thế Thảo yêu cầu, nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương liên quan, đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng, tập trung nguồn lực để khởi công triển khai Dự án trong quý IV/2015.

Hải Bình

ngocthanh