Hà Nội: Thêm 71 tỷ đồng cho chương trình nước sạch nông thôn

(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4186/QĐ-UBND giao kế hoạch vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương (ODA cấp phát) và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2018 cho Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn. 
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, Hà Nội giao kế hoạch vốn ODA cấp phát cho Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn với mức vốn 71 tỷ đồng.

UBND Thành phố giao các chủ đầu tư thực hiện Chương trình giải ngân kế hoạch vốn của các dự án theo mức vốn kế hoạch được giao chi tiết tại quyết định này; thực hiện thanh, quyết toán dự án đúng quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Nhà nước và Thành phố.

 

Minh Phượng