Hà Nội rà soát việc thực hiện 2 dự án công viên

Văn phòng UBND TP. Hà Nội vừa thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Quốc Hùng về tình hình triển khai 2 dự án công viên trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội rà soát việc thực hiện 2 dự án công viên

Văn phòng UBND TP. Hà Nội vừa thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Quốc Hùng về tình hình triển khai 2 dự án công viên trên địa bàn Thành phố.

 

Đối với dự án Công viên Đống Đa, ông Nguyễn Quốc Hùng giao các đơn vị liên quan phối hợp rà soát lại quá trình thực hiện Dự án, đánh giá hiện trạng về quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý dân cư,… thống nhất đề xuất, báo cáo UBND Thành phố các phương án để triển khai thực hiện trong thời gian tới; trong đó làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, các giải pháp và điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện. 

 

Ở dự án Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, ông Nguyễn Quốc Hùng giao các đơn vị kiểm tra, rà soát nội dung Dự án đã được phê duyệt, đánh giá tình hình thực hiện, khối lượng công việc giải phóng mặt bằng còn phải thực hiện, cân đối nguồn vốn và các điều kiện giải phóng mặt bằng…, đề xuất về phương án quản lý toàn bộ Công viên Tuổi trẻ Thủ đô và các phương án cụ thể để tiếp tục triển khai Dự án. Đối với vấn đề tài chính của Dự án, ông Nguyễn Quốc Hùng giao Sở Tài chính xem xét, rà soát toàn bộ hoạt động tài chính của Công ty TNHH MTV Đầu tư dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội gắn với Dự án để có thể xác định rõ trách nhiệm tài chính của Công ty phục vụ cho việc xử lý các vấn đề tài chính của Dự án.

 T.K

ngocthanh