Hà Nội rà soát các chung cư cũ trên địa bàn

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch, phương án cải tạo, sửa chữa, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp; đảm bảo an toàn trong sử dụng công trình, trong thời gian qua, UBND TP. Hà Nội đã có nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai công tác kiểm định các chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội  rà soát các chung cư cũ trên địa bàn

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch, phương án cải tạo, sửa chữa, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp; đảm bảo an toàn trong sử dụng công trình, trong thời gian qua, UBND TP. Hà Nội đã có nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai công tác kiểm định các chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.

 

Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, cần được khẩn trương triển khai thực hiện, UBND Thành phố yêu cầu Sở Xây dựng tập trung đẩy nhanh tiến độ khảo sát, đánh giá các chung cư cũ thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hà Nội; rà soát toàn bộ các chung cư cũ trên địa bàn Thành phố, nếu phát hiện các trường hợp có nguy cơ mất an toàn, chung cư nguy hiểm cấp độ D phải kịp thời đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

 

UBND Thành phố cũng chỉ đạo UBND các quận có trách nhiệm chủ động rà soát các chung cư cũ trên địa bàn, kịp thời thông báo những trường hợp chung cư có dấu hiệu nguy hiểm, mất an toàn với Sở Xây dựng, đồng thời phối hợp với đơn vị này thực hiện nhiệm vụ được giao.

H.B

ngocthanh