Hà Nội: Nghiên cứu phương án dự án Đường nối từ Cầu Nhật Tân đến đường Thanh Niên

UBND TP. Hà Nội vừa có buổi họp với các đơn vị liên quan về tiến độ dự án Đường nối từ Cầu Nhật Tân đến đường Thanh Niên và dự án Xây dựng đường Văn Cao - Hồ Tây.
Hà Nội: Nghiên cứu phương án dự án Đường nối từ Cầu Nhật Tân đến đường Thanh Niên

UBND TP. Hà Nội vừa có buổi họp với các đơn vị liên quan về tiến độ dự án Đường nối từ Cầu Nhật Tân đến đường Thanh Niên và dự án Xây dựng đường Văn Cao - Hồ Tây.

IMG

Cùng với dự án Đường nối từ Cầu Nhật Tân đến đường Thanh Niên, UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ dự án Xây dựng đường Văn Cao - Hồ Tây, hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án này trong năm 2015

Ảnh: Quế Như

Sau khi nghe báo cáo về tiến độ dự án Đường nối từ Cầu Nhật Tân đến đường Thanh Niên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Quốc Hùng đã giao Sở Giao thông vận tải (GTVT) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thống nhất, hoàn chỉnh đề xuất các phương án nghiên cứu. Theo đó, 3 phương án đã được đưa ra nghiên cứu gồm: phương án 1, đi trong hành lang thoát lũ theo cao độ tự nhiên; phương án 2, đi theo hành lang thoát lũ, cốt cao độ hơn 10,5m; phương án 3, cầu trên cao đi trong hành lang thoát lũ. Các đơn vị thực hiện được yêu cầu làm rõ về quy mô, mặt cắt hoàn chỉnh theo quy hoạch, quy mô và mặt cắt phân kỳ đầu tư, cao độ công trình; phân tích, so sánh kỹ ưu, nhược điểm của từng phương án (tổng mức đầu tư, số liệu về công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất…). Dựa trên những đề xuất của các phương án được đưa ra, UBND Thành phố sẽ gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin ý kiến làm cơ sở cho việc xem xét, lựa chọn phương án tối ưu.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát, đề xuất bổ sung danh mục và kế hoạch vốn cho Dự án để Sở GTVT tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn triển khai lập và trình thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. 

 

Ông Nguyễn Quốc Hùng cũng ủy quyền cho Sở GTVT thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo quy định. Trong khi chưa có quy định cụ thể về định mức chi phí cho công tác tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì được phép nghiên cứu, xem xét tạm vận dụng đối với các nội dung công việc có tính chất tương tự đã thực hiện.

 

Liên quan đến dự án Xây dựng đường Văn Cao - Hồ Tây, ông Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu trong năm 2015 phải tập trung giải phóng mặt bằng dứt điểm 79 phương án để thi công hoàn thiện đủ mặt cắt theo thiết kế đoạn từ Văn Cao đến Thụy Khuê và thông tuyến nhánh C.

T.T

 

ngocthanh