Hà Nội: Nghiên cứu lắp đặt tuyến đường ống nước sạch từ Hòa Lạc về đường Vành đai 3

UBND TP. Hà Nội vừa có cuộc họp rút kinh nghiệm về sự cố vỡ đường ống truyền dẫn nước sạch số 1 từ Hòa Bình về Hà Nội.
Hà Nội: Nghiên cứu lắp đặt tuyến đường ống nước sạch từ Hòa Lạc về đường Vành đai 3

UBND TP. Hà Nội vừa có cuộc họp rút kinh nghiệm về sự cố vỡ đường ống truyền dẫn nước sạch số 1 từ Hòa Bình về Hà Nội.

 

Tại Cuộc họp, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Thảo nhận định, việc đảm bảo duy trì cấp nước chịu sự tác động, ảnh hưởng lớn của Tuyến đường ống truyền dẫn nước sạch số 1 từ Hòa Bình về Hà Nội, nên sự cố vỡ đường ống cấp nước sạch vừa qua đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của nhân dân Thủ đô, tình trạng không có nước sạch sinh hoạt kéo dài đã xảy ra ở nhiều khu vực trên địa bàn Thành phố. Đến nay, mặc dù tình hình cấp nước đã dần ổn định, nhưng nguy cơ xảy ra sự cố đối với Tuyến đường ống truyền dẫn nước sạch số 1 vẫn tiềm ẩn.

 

Do đó, ông Nguyễn Thế Thảo yêu cầu, Sở Xây dựng và các đơn vị cung cấp nước sạch tiếp tục triển khai các giải pháp đảm bảo ổn định cấp nước theo kế hoạch; thường xuyên bám sát tình hình cung cấp nước sạch, ứng trực, kịp thời xử lý sự cố đối với Tuyến đường ống truyền dẫn nước sạch số 1.

 

Sở Xây dựng cũng được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu và triển khai phương án lắp đặt khẩn cấp tuyến đường ống truyền dẫn nước sạch từ Hòa Lạc về đường Vành đai 3 theo cơ chế đặc thù với quy mô phù hợp, bảo đảm chất lượng và ổn định, an toàn việc truyền dẫn nước sạch về trung tâm Thành phố, phục vụ đời sống, sinh hoạt của nhân dân; báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định trước ngày 30/8/2015.

 

Ông Nguyễn Thế Thảo cũng yêu cầu Tổng công ty Vinaconex báo cáo về tình hình triển khai và tiến độ xây dựng Tuyến đường ống truyền dẫn nước sạch số 2 trước ngày 30/8/2015 để UBND Thành phố xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

T.K

ngocthanh