Hà Nội kiên quyết với nợ đọng xây dựng cơ bản

(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu UBND các huyện, thị xã có nợ xây dựng cơ bản (XDCB) của các dự án nông thôn mới phải tập trung nguồn lực thanh toán nợ trước tháng 6/2017 và có biện pháp không để xảy ra phát sinh nợ XDCB.

Theo đó, Thành phố yêu cầu các đơn vị tổ chức kiểm tra, rà soát hồ sơ nghiệm thu công trình các dự án còn nợ XDCB đến 31/1/2017 để xác định chính xác số nợ thuộc trách nhiệm các cấp ngân sách. Điều chỉnh vốn năm 2017 (đã giao) theo hướng tập trung sử dụng toàn bộ các nguồn ngân sách để thanh toán nợ XDCB của tất cả các cấp ngân sách.       

Trần Kiên