Hà Nội không để xuất hiện công trình trái phép trên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài

Tại cuộc họp báo ngày 10/3 do Thành ủy Hà Nội tổ chức, đại diện UBND TP. Hà Nội cho biết, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã ra văn bản yêu cầu các sở, ngành,
Hà Nội không để xuất hiện  công trình trái phép trên  tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài

Tại cuộc họp báo ngày 10/3 do Thành ủy Hà Nội tổ chức, đại diện UBND TP. Hà Nội cho biết, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã ra văn bản yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện quản lý đất đai, xây dựng, quy hoạch hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài không để xảy ra tình trạng chuyển đổi, chuyển quyền sử dụng đất, xây dựng công trình trái phép trong thời gian triển khai Đồ án quy hoạch hai bên tuyến đường này.

 

Để tăng cường quản lý trong phạm vi Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài tỷ lệ 1/500, UBND TP. Hà Nội yêu cầu, trong quá trình thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đồ án phải quản lý chặt chẽ đất đai, đầu tư xây dựng trong phạm vi ranh giới Đồ án. Thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị không để xảy ra tình trạng chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, xây dựng công trình trái phép, không giới thiệu địa điểm lập dự án đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết, cấp phép xây dựng, trừ công trình cấp bách về quốc phòng, an ninh, dân sinh bức xúc phải báo cáo UBND Thành phố để xin chỉ đạo.

 

Sau khi Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài tỷ lệ 1/500 và cơ chế đầu tư được phê duyệt, UBND Thành phố sẽ chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch, cơ chế đầu tư và quy định của pháp luật.

Ngô Trần

ngocthanh