Hà Nội đốc thúc giải ngân vốn đầu tư công

(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa quyết định thành lập Tổ công tác chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2018.
Hà Nội đốc thúc giải ngân vốn đầu tư công

Theo Quyết định, ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm Tổ trưởng Tổ công tác. Thành viên của Tổ là lãnh đạo đại diện các sở, ngành trên địa bàn. Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và chủ đầu tư triển khai nghiêm túc nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Các thành viên Tổ công tác có trách nhiệm chủ động kiểm tra, rà soát để kịp thời xử lý những nhiệm vụ thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, chủ động tham mưu, đề xuất với Tổ công tác và UBND Thành phố tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện dự án đầu tư thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổ trưởng Tổ công tác.

Việt Anh