Hà Nội: Đầu tư hơn 77 tỷ đồng xây dựng hạ tầng khu tái định cư tại Sóc Sơn

UBND TP. Hà Nội vừa cho phép Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) thuộc UBND huyện Sóc Sơn (chủ đầu tư) thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật
Hà Nội: Đầu tư hơn 77 tỷ đồng xây dựng hạ tầng khu tái định cư tại Sóc Sơn

UBND TP. Hà Nội vừa cho phép Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) thuộc UBND huyện Sóc Sơn (chủ đầu tư) thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thôn Đa Hội, xã Bắc Sơn phục vụ GPMB dự án Khu liên hiệp Xử lý chất thải (LHXLCT) Sóc Sơn.

 

Theo đó, chủ đầu tư sẽ thực hiện xây dựng mới hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại xã Bắc Sơn để bổ sung quỹ đất tái định cư phục vụ di dân xã Bắc Sơn nhằm ổn định đời sống cho các hộ dân khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Mở rộng Khu LHXLCT Sóc Sơn giai đoạn 2.

 

Diện tích Khu tái định cư được UBND Thành phố phê duyệt khoảng 5ha (49.976 m2) phục vụ nhu cầu tái định cư cho khoảng 122 hộ dân. Dự kiến, tổng mức đầu tư của Dự án là khoảng 77,485 tỷ đồng, thực hiện trơng thời gian từ 2016 - 2017, nguồn vốn từ Quỹ Phát triển đất Thành phố.

 

Kinh phí chuẩn bị đầu tư Dự án được phê duyệt là 380 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ Phát triển đất Thành phố. UBND huyện Sóc Sơn sẽ thực hiện chuẩn bị đầu tư trong quý III/2015.

Trần Tuyết

ngocthanh