Hà Nội đã duy tu trên 950 tuyến đường

(BĐT) - Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, trong năm 2015, Sở đã chỉ đạo thực hiện thảm duy tu trên 950 tuyến đường.

Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội cho biết, trong năm 2015, Sở đã chỉ đạo thực hiện thảm duy tu trên 950 tuyến đường, duy tu sơn kẻ tổ chức giao thông trên 820 tuyến; chỉnh sửa, bổ sung và thay thế 1.745 biển báo giao thông, tổ chức trực gác tại 17 điểm giao cắt đường bộ với đường sắt, lắp đặt hệ thống báo hiệu luồng, tuyến đường thủy nội địa Hồ Tây, duy tu sửa chữa 6 cụm bến đường thủy nội địa, vận hành có hiệu quả hệ thống đèn tín hiệu giao thông.

Đối với các dự án hạ tầng giao thông do Bộ GTVT và các chủ đầu tư khác đầu tư trên địa bàn Hà Nội, Sở đã phối hợp với các đơn vị liên quan để đôn đốc tiến độ, quản lý chất lượng và tổ chức đảm bảo giao thông trong thi công các công trình giao thông quan trọng. Trong năm 2015, Sở GTVT cũng đã chỉ đạo triển khai thi công và hoàn thành đưa vào khai thác 10 công trình giao thông do Sở làm chủ đầu tư.

 

Phan Ngọc

Tin liên quan