Hà Nội: Chuẩn bị khởi công 2 công trình trọng điểm

Văn phòng UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản thông báo ý kiến kết luận của ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội tại cuộc họp về tiến độ triển khai dự án Bệnh viện Nhi Hà Nội và dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy
Hà Nội: Chuẩn bị khởi công 2 công trình trọng điểm

Văn phòng UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản thông báo ý kiến kết luận của ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội tại cuộc họp về tiến độ triển khai dự án Bệnh viện Nhi Hà Nội và dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy nước mặt sông Hồng. 

 

Đối với dự án Bệnh viện Nhi Hà Nội, ông Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện tổng thể của Dự án; giải quyết nhanh các thủ tục có liên quan đến Dự án (như: trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, lựa chọn đơn vị tư vấn, đơn vị thi công, tư vấn giám sát…); hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư (Sở Y tế Hà Nội) hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy định để đủ điều kiện khởi công công trình trong tháng 10/2015; chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính trình UBND Thành phố bố trí vốn đáp ứng tiến độ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và triển khai Dự án.

 

Liên quan đến công tác GPMB cho dự án Bệnh viện Nhi Hà Nội, ông Nguyễn Quốc Hùng giao UBND quận Hà Đông khẩn trương hoàn thành việc lên phương án, áp giá, công khai, phê duyệt phương án GPMB để chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các hô dân theo thẩm quyền, đúng quy định, bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư trong tháng 8/2015; đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục có liên quan đến vốn GPMB, đảm bảo giải ngân vốn cho công tác GPMB theo tiến độ. Trong tháng 9/2015, Sở Y tế phải đẩy nhanh tiến độ lựa chọn đơn vị tư vấn lập dự án, đề xuất lựa chọn phương án kiến trúc, trình thẩm định, phê duyệt.

 

Cũng trong buổi họp này, ông Nguyễn Quốc Hùng đã chỉ đạo một số đơn vị liên quan đến tiến độ của dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy Nước mặt sông Hồng. Với tầm quan trọng của Dự án trong việc đảm bảo cung cấp và nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước sạch cho nhân dân Thủ đô, ông Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình thẩm định, phê duyệt Dự án, quy hoạch tổng mặt bằng, thu hồi đất, giao đất, GPMB theo quy định để sớm triển khai thực hiện Dự án.

 

Trên cơ sở xem xét đề xuất 2 phương án đầu tư thực hiện Dự án là thực hiện đầu tư trực tiếp và đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), ông Nguyễn Quốc Hùng cho biết, UBND Thành phố đã thống nhất thực hiện Dự án theo phương thức đầu tư trực tiếp để đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án và phù hợp với hoạt động của Công ty Nước sạch Hà Nội. Ông Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, lập, trình phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án trong tháng 8/2015. 

 

Các cơ quan liên quan tạo điều kiện cho Công ty Nước sạch Hà Nội, các nhà đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB, tái định cư (nếu có), hoàn thành GPMB Dự án trong tháng 9/2015. Theo kế hoạch, dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy Nước mặt sông Hồng sẽ được khởi công trong tháng 10/2015.

 Hải Bình

ngocthanh