Hà Nội chốt giá đất đền bù GPMB đoạn Vĩnh Tuy- Mai Động

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 368/QĐ-UBND, phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường Vành đai II đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến cầu Mai Động, quận Hai Bà Trưng.
Hà Nội chốt giá đất đền bù GPMB đoạn Vĩnh Tuy- Mai Động

Theo quyết định, hệ số điều chỉnh giá đất ở thuộc vị trí 1 đường Minh Khai (đoạn từ Kim Ngưu đến cuối đường) là 2,14 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND Thanh phố, tương ứng với giá đất ở là 83,46 triệu đồng/m2. 

Hệ số điều chỉnh giá đất ở thuộc vị trí 2 đường Minh Khai (đoạn từ Kim Ngưu đến cuối đường) là 2,18 lần so với quy định, tương ứng với giá đất ở là 45,91 triệu đồng/m2. 

Hệ số điều chỉnh giá đất ở thuộc vị trí 3, vị trí 4 đường Minh Khai (đoạn từ Kim Ngưu đến cuối đường) là 2,09 lần so với giá đất ở quy định, tương ứng với giá đất ở là 35,86 triệu đồng/m2. 

Hệ số điều chỉnh giá đất ở thuộc vị trí 1 đường Kim Ngưu là 2,03 lần so với giá đất ở, tương ứng với giá đất ở là 73,08 triệu đồng/m2 . 

UBND quận Hai Bà Trưng chịu trách nhiệm về vị trí thửa đất, nguồn gốc sử dụng đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường Vành đai II đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến cầu Mai Động theo đúng quy định. 

Theo Thanh Ngà
Trí thức trẻ

Tin liên quan