Hà Nội chi 8 tỷ đồng cho chương trình tiết kiệm năng lượng

(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2016. Một phần kinh phí để thực hiện Chương trình này là 8 tỷ đồng từ nguồn chi thường xuyên của ngân sách Thành phố.

Mục tiêu của Chương trình là nâng cao kỹ năng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cộng đồng của Thủ đô Hà Nội, phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 2 - 3% mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu. Chương trình cũng nhằm thúc đẩy các cơ sở, dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng ứng dụng rộng rãi trang thiết bị hiệu suất cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ tiết kiệm năng lượng và quản lý dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng. Nâng cao hiệu suất, giảm mức tiêu hao năng lượng ít nhất 3% đối với một số nhóm ngành sử dụng nhiều năng lượng.

Để có kinh phí thực hiện Chương trình, UBND Thành phố sẽ huy động nguồn vốn xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.        

Thanh Tú