Hà Nội cân đối quỹ đất đối ứng dự án BT tại Long Biên

Để cân đối quỹ đất đối ứng cho dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ đê Ngọc Thụy đến Khu đô thị mới Thượng Thanh tại quận Long Biên (Hà Nội) theo hình thức PPP
Hà Nội cân đối quỹ đất  đối ứng dự án BT tại Long Biên

Để cân đối quỹ đất đối ứng cho dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ đê Ngọc Thụy đến Khu đô thị mới Thượng Thanh tại quận Long Biên (Hà Nội) theo hình thức PPP (hợp đồng BT), UBND TP. Hà Nội đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành rà soát tính toán lại giá trị Dự án xây dựng tuyến đường và giá trị Dự án đối ứng, xác định cụ thể chi phí chênh lệch bổ sung đảm bảo cân đối vốn đầu tư dự án BT; chi phí giải phóng mặt bằng thực hiện đúng quy định hiện hành.

 

Cùng với đó, UBND Thành phố yêu cầu Sở Quy hoạch -Kiến trúc hướng dẫn nhà đầu tư nghiên cứu triển khai các thủ tục về điều chỉnh quy hoạch một phần chức năng các ô đất có ký hiệu CCTP2, CCTP3 thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng 2 bên tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến Khu đô thị mới Thượng Thanh, tỷ lệ 1/500 sang chức năng công cộng, hỗn hợp cao tầng, đảm bảo cân đối đủ giá trị dự án BT, quỹ đất còn lại giữ nguyên chức năng là đất công cộng.

T.T

ngocthanh