Hà Nam sắp sơ tuyển nhà đầu tư cho dự án sử dụng đất hơn 158 tỷ

(BĐT) - UBND tỉnh Hà Nam vừa phê duyệt Kế hoạch tổ chức sơ tuyển, hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư và thương mại phía Đông đường Lê Chân, thành phố Phủ Lý. 

Theo kế hoạch, trong tháng 12/2017, Ban Quản lý phát triển khu đô thị mới tỉnh Hà Nam sẽ tổ chức sơ tuyển rộng rãi quốc tế để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án. Phương thức sơ tuyển là 1 túi hồ sơ.

Theo Ban Quản lý phát triển khu đô thị mới tỉnh Hà Nam, đây là dự án đầu tư có sử dụng đất, có tổng chi phí thực hiện Dự án hơn 158 tỷ đồng, thời gian thực hiện Dự án là đến hết năm 2018.               

Tuấn Dũng