Hà Nam kêu gọi đầu tư đường nối nút giao ngã ba Hòa Mạc

(BĐT) - Từ ngày 15/6 - 18/7/2018, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Duy Tiên (Hà Nam) sẽ phát hành hồ sơ mời sơ tuyển Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ nút giao ngã ba Hòa Mạc đến đường ĐH05 (Km0+00 đến Km2+560,41) theo hình thức PPP, hợp đồng BT.
Hà Nam kêu gọi đầu tư đường nối nút giao ngã ba Hòa Mạc

Dự án sẽ được đấu thầu rộng rãi quốc tế lựa chọn nhà đầu tư thực hiện và Nhà nước không tham gia góp vốn đầu tư.

Mục tiêu của Dự án là đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ nút giao ngã ba Hòa Mạc đến đường ĐH05 nhằm từng bước hoàn chỉnh mạng lưới hạ tầng giao thông, tạo thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội, phát triển các khu dân cư, khu công nghiệp, các làng nghề truyền thống tại huyện Duy Tiên theo quy hoạch. 

Tuấn Dũng