góc nhìn chuyên gia

Có hay không tình trạng phí chồng phí giao thông đường bộ?
góc nhìn chuyên gia

IMG

Ông Đinh La Thăng, 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: 

“Hiện nay, việc thu phí sử dụng đường bộ được thực hiện theo 2 phương thức: thu theo đầu phương tiện do đơn vị đăng kiểm thực hiện và thu trực tiếp tại các trạm thu phí BOT do các nhà đầu tư BOT thực hiện. Thực hiện như trên là phù hợp và không có việc phí chồng phí, vì phí sử dụng đường bộ thu trực tiếp tại các trạm BOT là do nhà đầu tư dự án BOT thu dùng để hoàn vốn đầu tư và chi cho công tác quản lý bảo trì đường bộ hình thành từ các dự án BOT; còn phí sử dụng đường bộ thu trên đầu phương tiện do đơn vị đăng kiểm thu dùng để chi cho công tác quản lý, bảo trì quốc lộ và đường địa phương do Nhà nước đầu tư (không bao gồm các dự án BOT đường bộ và không dùng để hoàn vốn đầu tư)”.

IMG

Ông Phạm Đình Thi, 

Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế thuộc Bộ Tài chính: 

“Phí bảo trì đường bộ được ban hành theo Luật Giao thông đường bộ và được dùng để bảo trì đường bộ cho các tuyến đường do ngân sách nhà nước đầu tư và không thu phí. Còn BOT là chủ trương lớn của Nhà nước nhằm thu hút mọi nguồn lực xã hội đầu tư cho giao thông, bến cảng... Đây là hình thức nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư sau đó kinh doanh và chuyển giao sử dụng cho Nhà nước. Nếu người dân có sử dụng đường bộ do doanh nghiệp đầu tư thì mới phải trả phí, do đó không có chuyện phí chồng phí”.

Trần Nam (tổng hợp)

 

 

ngocthanh