Gỡ vướng cho các công trình trọng điểm của TP. Hà Nội

“Thiếu sự chủ động, quyết liệt của các chủ đầu tư; sự phối hợp chưa kịp thời, chưa hết trách nhiệm của các sở, ban, ngành, các địa phương trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (về vốn, về giá đất, giá nhà tái định cư, về cơ chế hỗ trợ tự lo tái định cư
Gỡ vướng cho các công trình  trọng điểm của TP. Hà Nội

“Thiếu sự chủ động, quyết liệt của các chủ đầu tư; sự phối hợp chưa kịp thời, chưa hết trách nhiệm của các sở, ban, ngành, các địa phương trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (về vốn, về giá đất, giá nhà tái định cư, về cơ chế hỗ trợ tự lo tái định cư…) là những nguyên nhân chủ quan gây chậm trễ trong việc thực hiện các công trình, cụm công trình trọng điểm giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn TP. Hà Nội”. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đánh giá như vậy tại Cuộc họp vừa được tổ chức để kiểm điểm tiến độ triển khai các công trình, cụm công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2011 - 2015.

IMG

Nguyên nhân chính gây chậm trễ một số công trình, dự án trọng điểm của TP. Hà Nội là do công tác giải phóng mặt bằng chậm, gặp nhiều khó khăn trong việc lên phương án bồi thường, hỗ trợ, xác định giá đất

Ảnh: Lê Tiên

Tại Cuộc họp,  ông Nguyễn Thế Thảo cho biết, đối với các công trình, cụm công trình trọng điểm giai đoạn 2011 - 2015, do những điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế cả nước và Hà Nội, HĐND Thành phố đã thống nhất điều chỉnh giảm từ 37 công trình xuống còn 22 công trình. Đến nay, đã hoàn thành 7 công trình, cơ bản hoàn thành 3 công trình, 7 công trình đang triển khai trong điều kiện đã hoàn thành (hoặc không phải thực hiện) công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), 5 công trình còn chậm do vướng mắc trong công tác GPMB.

 

Đánh giá về nguyên nhân khách quan gây chậm trễ một số công trình, dự án, ông Nguyễn Thế Thảo cho rằng, do công tác GPMB chậm, gặp nhiều khó khăn trong việc xác định nguồn gốc đất, lên phương án bồi thường, hỗ trợ; việc xác định giá đất, giá nhà tái định cư làm căn cứ lập phương án bồi thường, hỗ trợ còn chậm; quỹ nhà tái định cư cho các hộ phải di dời còn thiếu; cơ chế giải quyết nhà tái định cư còn lúng túng; việc bố trí vốn cho công tác GPMB đôi lúc chưa kịp thời.

 

Tại Cuộc họp, sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) báo cáo tổng hợp tiến độ các công trình, cụm công trình trọng điểm, lắng nghe ý kiến của các chủ đầu tư, UBND các quận, huyện, các sở, ban ngành liên quan cùng với những nhận định, đánh giá về nguyên nhân khách quan, chủ quan như trên, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Thảo yêu cầu, các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB, bảo đảm mục tiêu hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch các công trình, dự án.

 

Cụ thể, đối với các dự án, công trình trọng điểm đã hoàn thành công tác GPMB hoặc không liên quan đến công tác GPMB, ông Nguyễn Thế Thảo yêu cầu Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các chủ đầu tư rà soát lại kế hoạch bố trí vốn, bố trí đủ vốn để hoàn thành dự án, công trình theo đúng tiến độ kế hoạch; chủ đầu tư tập trung các nguồn lực để thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và an toàn trong quá trình thực hiện.

 

Cùng với đó, Kho bạc Nhà nước Thành phố tạo điều kiện cho chủ đầu tư, các nhà thầu trong việc giải ngân khối lượng hoàn thành; tạm ứng và thanh toán vốn theo đúng mục tiêu, mục đích của dự án; Sở Tài chính thực hiện việc quản lý nhà nước đối với vốn đầu tư các dự án, tiến hành thanh quyết toán dự án, gói thầu, hạng mục công trình theo đúng quy định, phối hợp với chủ đầu tư để thực hiện việc kiểm toán ngay trong quá trình thực hiện.

Đối với các dự án, công trình trọng điểm còn vướng mắc trong công tác GPMB, ông Nguyễn Thế Thảo yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung cao nhất cho công tác GPMB, rà soát, triển khai công tác GPMB bảo đảm tiến độ.

 

Liên quan đến dự án Đường Vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng, Lãnh đạo UBND Thành phố cho phép áp dụng cơ chế bố trí kinh phí cho các hộ dân phải di dời được tạm cư hoặc thuê quỹ nhà tạm cư tại các dự án nhà thương mại để bố trí tạm cư cho các hộ dân trong thời gian chờ hoàn thiện quỹ nhà tái định cư theo quy định.

 

Lãnh đạo UBND Thành phố cũng thống nhất chủ trương giao cho UBND huyện Sóc Sơn lập quy hoạch, lập dự án các khu di dân tái định cư đối với các hộ dân nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Khu liên hợp xử lý rác tại Sóc Sơn.

T.Kiên

ngocthanh