Giao lưu trực tuyến về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực TN&MT

Ngày 4/6 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cùng 63 Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với người dân và doanh nghiệp đợt 1 năm 2015 với chủ đề: “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực TN&MT” nhằm giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực TN&MT, đảm bảo đúng quyền lợi và nghĩa vụ của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các quy định mới ban hành.
Giao lưu trực tuyến về cải cách  thủ tục hành chính trong lĩnh vực TN&MT

Ngày 4/6 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cùng 63 Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với người dân và doanh nghiệp đợt 1 năm 2015 với chủ đề: “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực TN&MT” nhằm giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực TN&MT, đảm bảo đúng quyền lợi và nghĩa vụ của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các quy định mới ban hành.

 

Theo Bộ TN&MT, trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, các TTHC trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ luôn được rà soát, đơn giản hóa theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục của xã hội. Mặc dù vậy, còn nhiều người dân và doanh nghiệp chưa nắm vững quy trình thủ tục dẫn đến việc chưa đến đúng nơi phải nộp hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ làm phát sinh chi phí; ở một số địa phương còn một bộ phận cán bộ, công chức lợi dụng chức trách nhiệm vụ, yêu cầu nộp thêm giấy tờ, hồ sơ ngoài quy định của pháp luật gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục.

 

Với mục tiêu đẩy mạnh cải cách TTHC trong lĩnh vực TN&MT, thời gian qua, Bộ TN&MT đã kiện toàn hệ thống Văn phòng một cửa tại Trụ sở Bộ và tiếp tục duy trì Văn phòng một cửa tại các đơn vị có trụ sở ngoài Bộ. Việc giải quyết TTHC trên các lĩnh vực quản lý của Bộ TN&MT đều được theo dõi, giám sát, quản lý thống nhất. Bộ TN&MT  thường xuyên tiếp nhận và giải quyết các vướng mắc của các tổ chức, cá nhân từ phản ánh thông qua Cổng thông tin điện tử của Bộ. Hầu hết các địa phương đã rà soát, công bố công khai, thực hiện tiếp nhận, giải quyết các TTHC liên quan đến người dân và doanh nghiệp theo quy định.

 

Đại diện Bộ TN&MT cho biết, qua Buổi giao lưu này, ngoài việc giải đáp những khó khăn, vướng mắc của các tổ chức, cá nhân, Bộ TN&MT mong muốn tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; các quy trình thủ tục hành chính về các lĩnh vực TN&MT tới các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp. Từ những câu hỏi trong các đợt giao lưu trực tuyến, Bộ và các Sở đã nhận thấy những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn để nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về TN&MT, đồng thời thực hiện đơn giản hóa TTHC trong các lĩnh vực của Ngành. 

 

Đến nay, Bộ TN&MT cùng các Sở TN&MT đã tổ chức thành công 15 đợt giao lưu trực tuyến với người dân và doanh nghiệp. 

Ngô Trần

 

ngocthanh