Giám sát đầu tư: Yêu cầu trách nhiệm cao từ người quyết định đầu tư

Đề cao trách nhiệm giám sát và đánh giá đầu tư của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, doanh nghiệp và cộng đồng, Nghị định số 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư
Giám sát đầu tư: Yêu cầu trách nhiệm cao từ người quyết định đầu tư

Đề cao trách nhiệm giám sát và đánh giá đầu tư của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, doanh nghiệp và cộng đồng, Nghị định số 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư hướng đến mục tiêu phòng, chống tham nhũng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Phóng viên Báo Đấu thầu đã phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Tự, Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư về những nội dung xung quanh vấn đề này.

 

Được ban hành thay thế Nghị định số 113/2009/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư, Nghị định số 84/2015/NĐ-CP có điểm gì mới, thưa ông?

Nghị định số 84/2015/NĐ-CP quy định về giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư; giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư và giám sát đầu tư của cộng đồng đối với hoạt động đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài. Nghị định cũng quy định về chi phí giám sát, đánh giá đầu tư; điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện tư vấn giám sát, đánh giá dự án đầu tư; quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư. 

Bên cạnh đó, quy định về giám sát và đánh giá các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; những vấn đề khác biệt do đặc thù của việc sử dụng các nguồn vốn này cũng được quy định tại Nghị định. Đối tượng áp dụng của Nghị định bao gồm các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư và giám sát, đánh giá đầu tư. 

 

Giám sát và đánh giá đầu tư dự án được coi là một trong những khâu quan trọng khi dự án được triển khai và hoàn thành. Làm thế nào để việc giám sát và đánh giá đầu tư đạt được nhiều hiệu quả, thưa ông?

Thời gian qua, công tác giám sát và đánh giá đầu tư đã góp phần hạn chế những tiêu cực xảy ra trong đầu tư, đấu thầu các dự án. Tuy nhiên, tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí tại nhiều địa phương vẫn còn tồn tại. Do đó, Nghị định lần này nhấn mạnh đến việc kiểm tra, giám sát và đánh giá dự án đầu tư được thực hiện ít nhất 1 lần đối với các dự án có thời gian thực hiện đầu tư trên 12 tháng; kiểm tra khi điều chỉnh dự án làm thay đổi địa điểm, mục tiêu, quy mô, tăng tổng mức đầu tư… Nghị định cũng yêu cầu, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công và cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành phải thực hiện theo dõi, kiểm tra dự án thuộc phạm vi quản lý; cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án thực hiện theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện dự án theo các nội dung đã được phê duyệt tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư. 

Trước đây, tại Nghị định số 113/2009/NĐ-CP, vấn đề này cũng đã được đưa ra, tuy nhiên, trong Nghị định mới lần này, trách nhiệm của người có thẩm quyền quyết định đầu tư được nhấn mạnh hơn khi phải theo dõi về cả tình hình thực hiện chế độ báo cáo của cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư dự án.

 

Việc xử lý vi phạm đối với các cơ quan, đơn vị làm sai sẽ được thực hiện như thế nào, thưa ông?

Trong Nghị định số 84/2015/NĐ-CP, chế tài xử lý các hành vi vi phạm được quy định chặt chẽ hơn, nhằm mục đích phòng, chống tham nhũng; đồng thời cũng giúp phát hiện và xử lý kịp thời những vướng mắc và sai phạm. Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi che giấu vi phạm hoặc hành vi vi phạm khác thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì bồi thường theo quy định của pháp luật. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong giám sát và đánh giá đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ kiến nghị hình thức xử lý đối với các bộ, ngành, địa phương không thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư hoặc thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư không đúng thời hạn, không đảm bảo chất lượng và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình xử lý các vi phạm trong giám sát và đánh giá đầu tư.

 

Xin cảm ơn ông!

Ngô Trần (ghi)

ngocthanh