Giám sát chặt chẽ khi cho vay các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro

Đây là một trong những nội dung quan trọng tại Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2015 vừa được Chính phủ ban hành.
Giám sát chặt chẽ khi cho vay các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro

Đây là một trong những nội dung quan trọng tại Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2015 vừa được Chính phủ ban hành. 

 

Tại Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách lãi suất, tỷ giá theo hướng ổn định; thúc đẩy tăng trưởng tín dụng gắn với bảo đảm cơ cấu tín dụng phù hợp, trong đó tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ; giám sát chặt chẽ khi cho vay các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro (bất động sản, dự án thu hồi vốn thời gian dài...); khẩn trương hoàn thành xây dựng và đề xuất gói tín dụng cho đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 04/3/2015 của Chính phủ. 

 

Bộ Tài chính theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả, điều hành các mặt hàng do Nhà nước quản lý giá theo cơ chế thị trường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. 

 

Bộ Công Thương điều hành duy trì đà tăng trưởng của ngành công nghiệp; chú trọng nâng sản lượng dầu thô khai thác trong nước; khẩn trương đề xuất chính sách khuyến khích phát triển, thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp hỗ trợ để nâng cao hiệu quả đầu tư kinh doanh và giá trị gia tăng trong nước; tích cực triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, tăng sức mua thị trường trong nước; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, củng cố và mở rộng thị trường xuất khẩu, nhất là xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp.

 

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương, nhất là các thành phố lớn tích cực tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản gắn với thực hiện chiến lược về nhà ở, đặc biệt là đối với nhà ở xã hội; tích cực triển khai có hiệu quả Luật Xây dựng, Luật Nhà ở; đẩy mạnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về đầu tư phát triển đô thị theo quy định.

 

Nhằm tập trung hoàn thành kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước năm 2015, Nghị quyết yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quyết liệt thực hiện hoàn thành kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước năm nay; xác định rõ trách nhiệm cá nhân người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ này. 

Hiếu Minh

ngocthanh