Giảm áp lực nợ công cho ngân sách nhà nước bằng cách nào?

Vài năm gần đây, ngân sách nhà nước buộc phải vay để trả nợ, do trước đây vốn đầu tư căng thẳng, ngân sách nhà nước phải huy động trái phiếu chính phủ với thời hạn ngắn, lãi suất cao, bây giờ đã đến thời điểm
Giảm áp lực nợ công cho  ngân sách nhà nước bằng cách nào?

Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính:

IMG

Vài năm gần đây, ngân sách nhà nước buộc phải vay để trả nợ, do trước đây vốn đầu tư căng thẳng, ngân sách nhà nước phải huy động trái phiếu chính phủ với thời hạn ngắn, lãi suất cao, bây giờ đã đến thời điểm trả nợ nên phải huy động để trả nợ. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền đảo nợ qua phát hành trái phiếu chính phủ đều có thời hạn dài, lãi suất thấp. 

 

Trong 4 tháng đầu năm 2015, ngân sách nhà nước huy động được gần 64.516 tỷ đồng, nhưng toàn bộ số tiền vay mới đều có kỳ hạn từ 5 năm trở lên. Trong đó, khối lượng trái phiếu chính phủ có kỳ hạn 10  năm và 15 năm chiếm tới 34% với lãi suất khá hấp dẫn. 

 

Phát hành thêm trái phiếu chính phủ mới để trả nợ cũ không chỉ giảm áp lực trả nợ từ ngân sách nhà nước, mà còn cơ cấu được nợ vay theo hướng hiệu quả hơn.

 

Ông Bùi Đức Thụ, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội: 

IMG

Chuyển hóa dần vốn đầu tư phát triển từ khu vực công sang khu vực tư là chủ trương đúng đắn, vì vậy mà việc bán, khoán, cho thuê một phần hệ thống các công trình, dự án của Nhà nước để tạo thêm nguồn vốn, đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, thu hút các nguồn lực để phát triển kinh tế là việc làm tích cực, bớt đi gánh nặng cho Chính phủ, giảm áp lực lên nợ công. 

 

Để giảm áp lực nợ công, thời gian tới, cần cơ cấu lại nguồn nợ từ ngắn hạn sang dài hạn, đồng thời cần lập lại cân đối ngân sách nhà nước một cách bền vững. Đến thời điểm này, chi thường xuyên chiếm tới 2/3 tổng chi ngân sách nhà nước là một điều cần xem xét, nhất là trong bối cảnh chi đầu tư phát triển – nguồn nuôi dưỡng chính để trả nợ lại chưa được đảm bảo. Bên cạnh đó, cần phải cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thay đổi được phương thức phân bổ nguồn lực của nền kinh tế, sao cho các nguồn lực có thể đi vào các lĩnh vực sản xuất và khu vực có năng suất của nền kinh tế.

 M.C 

ngocthanh