Giải quyết vướng mắc tại Khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền (Hải Dương)

Theo Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương, Ban chỉ đạo tình hình triển khai dự án Khu công nghiệp VSIP tại Khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền (Hải Dương) vừa tổ chức cuộc họp để thông qua kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo
Giải quyết vướng mắc tại  Khu công nghiệp Cẩm Điền -  Lương Điền (Hải Dương)

Theo Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương, Ban chỉ đạo tình hình triển khai dự án Khu công nghiệp VSIP tại Khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền (Hải Dương) vừa tổ chức cuộc họp để thông qua kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo và nghe các sở, ban, ngành liên quan báo cáo tình hình triển khai và thực hiện dự án VSIP trong thời gian tới. 

 

Dự án Khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt đầu tư vào tháng 11/2007, với tổng diện tích quy hoạch là 205,28 ha, chủ đầu tư là Công ty CP Phúc Hưng. Đến tháng 4/2015, Công ty CP Phúc Hưng đã chuyển nhượng Dự án cho Công ty CP Phát triển đô thị và KCN Việt Nam - Singapore (VSIP), Ban quản lý các khu công nghiệp (KCN) đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho phép VSIP thực hiện dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN tại KCN Lương Điền - Cẩm Điền với diện tích 150 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 55 triệu USD. Theo kế hoạch, VSIP sẽ hoàn thành hạ tầng KCN trong 24 tháng, trong đó hoàn thành sớm tuyến đường trục chính để thu hút một số dự án vào triển khai đầu tư xây dựng từ cuối năm 2015, đầu 2016 với quy mô khoảng 40 ha.

 

Về việc giải quyết các tồn tại đối với diện tích KCN, đến nay, Công ty CP Phúc Hưng đã chuyển hết số tiền 1 tỷ đồng hỗ trợ cho UBND xã Cẩm Điền theo cam kết; hoàn thành việc bàn giao mốc giới, bàn giao diện tích đất theo hợp đồng chuyển nhượng; chi trả bồi thường, hỗ trợ đối với 14 thửa đất tại 9 vị trí. Tuy nhiên, tại xã Lương Điền hiện vẫn còn 1 hộ nhận khoán đất công điền đã hết hạn hợp đồng; 3 hộ có 3 ngôi mộ; 54 người thuộc 2 thôn Thái Lai, Bái Dương đề nghị giải quyết đất dịch vụ 5% và tại xã Cẩm Điền còn 115 hộ còn lại chưa nhận tiền.

 

Kết luận Cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái lưu ý, cần tập trung ổn định tình hình tại địa phương và triển khai thực hiện Dự án. Để thực hiện song hành 2 nhiệm vụ này, ông Nguyễn Dương Thái yêu cầu các sở, ngành, chính quyền địa phương và chủ đầu tư KCN cần tăng cường công tác phối hợp trong xử lý những vướng mắc, khó khăn hiện nay. Chủ đầu tư Dự án cần sớm hoàn thiện các văn bản, hồ sơ về đất đai, tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong triển khai Dự án và tạo lập mối quan hệ tích cực với chính quyền và nhân dân địa phương. Trong thời gian tới, công tác tuyên truyền cần được tập trung nhằm tạo sự đồng thuận của nhân dân để Dự án có thể nhanh chóng triển khai. 

BK

 

ngocthanh