Giải quyết phát sinh kinh phí để đảm bảo tiến độ các dự án Quốc lộ 1

Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo giải quyết việc phát sinh kinh phí trong công tác giải phóng mặt bằng công trình mở rộng Quốc lộ 1 (QL1) trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Giải quyết phát sinh kinh phí để đảm bảo tiến độ các dự án Quốc lộ 1

Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo giải quyết việc phát sinh kinh phí trong công tác giải phóng mặt bằng công trình mở rộng Quốc lộ 1 (QL1) trên địa bàn tỉnh Bình Định.

 

Dự án QL1 đoạn Km1212+400 - Km1265 đầu tư theo hình thức PPP (hợp đồng BOT) dự kiến hoàn thành tháng 9/2015, tuy nhiên, trong quá trình thi công, Dự án còn vướng mắc 58 hộ dân nằm xen kẹp giữa hành lang an toàn đường sắt và đường bộ chưa di dời do khó khăn về nguồn vốn; đồng thời, cũng cần phải di dời hệ thống cấp nước sạch do Công ty Cấp thoát nước Bình Định quản lý. Theo quy định hiện hành, việc di dời hệ thống cấp nước sạch thuộc trách nhiệm của Công ty Cấp thoát nước Bình Định, tuy nhiên theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, do nguồn vốn vay của dự án Xây dựng hệ thống cấp nước sạch chưa trả nợ xong nên Công ty này không có nguồn để thực hiện di dời, gây ảnh hưởng đến tiến độ các dự án QL1.

 

Để giải quyết vấn đề trên, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương bổ sung di dời 58 hộ dân xen kẹp giữa hành lang an toàn đường bộ, đường sắt và di dời hệ thống cấp nước sạch do Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định quản lý vào các dự án mở rộng QL1 tương ứng trên địa bàn tỉnh Bình Định (sử dụng kinh phí các dự án mở rộng QL1 tương ứng để thực hiện).

 

Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo, bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành; kịp thời phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề xuất Thủ tướng Chính phủ xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh về nguồn vốn (nếu có) trong quá trình thực hiện.

Minh Hiếu

ngocthanh