Giải pháp nào thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ Việt Nam phát triển?

Đúng là ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) của Việt Nam hiện vẫn còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, có một điều đáng mừng là vừa qua Quốc hội đã đồng ý đưa Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vào Chương trình xây dựng luật
Giải pháp nào thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ  Việt Nam phát triển?

Ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương:

IMG

Đúng là ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) của Việt Nam hiện vẫn còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, có một điều đáng mừng là vừa qua Quốc hội đã đồng ý đưa Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vào Chương trình xây dựng luật và pháp lệnh năm 2016. Luật này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ theo các mục tiêu ưu tiên có trọng tâm, trọng điểm mà Chính phủ đã đặt ra. Đây cũng chính là cơ sở quan trọng để góp phần thúc đẩy ngành CNHT của Việt Nam phát triển.

 

Ông Trần Anh Vương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội:

IMG

Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào CNHT chính là xác định chỗ đứng chủ đạo cho ngành công nghiệp này. Song, thời gian qua, các chính sách về phát triển công nghiệp (ô tô, dệt may, xi măng…) chưa mang lại hiệu quả như mong đợi. Để thúc đẩy phát triển CNHT, chúng ta phải xây dựng thêm các khu, cụm công nghiệp với quy mô nhỏ và vừa, khuyến khích các doanh nghiệp mới, doanh nghiệp trẻ tham gia đầu tư…
N.T (thực hiện)

ngocthanh